Polenizsyon :

Tarımsal üretim tablosu içinde bal arıları önemli bir yer taşımaktadır. Bal arılarının yaşamlarını devam ettirmek için gerekli olan bal özü ve polenleri toplamak için çiçekleri dolaşması, tarım ürünleri, ev bahçeleri ve doğal ortamın gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Polenleşme, bir çiçeğin erkek organındaki polenin başka dişi çiçek üreme organına transferidir. En basit yaklaşımla polenleşme, meyve, sebze, yemiş ve tohumların üretimi için vazgeçilemeyecek bir ilk adımdır.

Balarılarının çiçekleri aşılama işlemi olmaksızın birçok ürünün niteliği ve niceliği azalacak ve bazıları ise tamamen ortadan kalkacaktır. Arılar olmasaydı belki de dünya nüfusu bugünkü sayısına ulaşamayacak, büyük kıtlıklar yaşanacaktı. Yüz binlerce yıl değişime uğramadan yaşayan bir varlıktır.

Bilim adamlarının öngörülerine göre tarım ürünlerinin böcekler yoluyla aşılamasının %80’i bal arıları tarafından gerçekleşmektedir. Her ne kadar diğer böcekler sayesinde polenleşme gerçekleştirilse de bal arıları öncelikli aşılayıcı olarak kabul edilmektedir, çünkü bal arıları gelişen mevsimle birlikte ortaya çıkarak daha geniş çapta bitkileri aşılamakta ve polenleşme için ihtiyaç duyulan her yerde, her an işlevlerini yerine getirmektedir.